Null

Şartlar ve Koşullar

Sosyal girişim TheSocialMedwork B.V. (TSM) ve ilgili web sitesinin hizmeti bu hüküm ve koşullar altında sağlanmaktadır. Bu koşullar, web sitesinin herhangi bir kullanımı ve TSM'nin yeni onaylanmış ilaçlarla ilgili genel sorularda müşterileri destekleme hizmetlerini kullanmanın yanı sıra bu ilaçları satın alma (hepsi birlikte: "hizmetler") için de geçerlidir.

TheSocialMedwork tarafından sağlanan hizmetleri kullanıyorsanız, bu hüküm ve koşulları otomatik olarak kabul etmiş olursunuz.

TheSocialMedwork'ün hizmetlerinin amacı

TheSocialMedwork'ün hizmetleri hastalar, hekimler, bakım sağlayıcıları ve onlarla veya tedavileriyle ilgilenenler için bir araç ve bilgi kaynağı olarak hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz aracılığıyla sağlanan bilgiler, nitelikli bir sağlık uzmanı ile bire bir ilişkinin yerini almak için tasarlanmamıştır ve tıbbi bir tavsiye değildir. Bilgi ve bilgi paylaşımı amaçlanır. TheSocialMedwork, kullanıcıları ve müşterileri kendi araştırmalarına dayanarak ve nitelikli bir sağlık uzmanıyla ortaklaşa kendi iyi bilgilendirilmiş sağlık hizmeti kararlarını vermeye teşvik eder.

Kullanın

TheSocialMedwork'ün hizmetlerinden herhangi birinin kullanıcısı (aşağıdaki: müşteri) yasalara uygun hareket etmelidir.

TheSocialMedwork'ün web sitesinin ve destek hizmetinin kullanımı ücretsizdir. Müşteri, satın alma fiyatının yanında TheSocialMedwork aracılığıyla bir işlem ücreti (adlandırılmış hasta hizmet ücreti) gerçekleşir.

Müşterinin TheSocialMedwork'ten elde ettiği bilgileri zaman zaman açıklamamasına, ağlara entegrasyonu düzenledikten veya başka bir şekilde ifşa ettikten sonra da dahil olmak üzere herhangi bir biçimde çoğaltmasına veya satmasına izin verilmez. TheSocialMedwork-services'ın içeriği yalnızca ticari olmayan bireysel referans için tüm telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimleri tutularak kopyalanabilir. Müşteri destek ekibi üyelerinin adları yayımlanmayabilir.

Kullanıcı her durumda aşağıdaki eylemlerden kaçınmalıdır:

hastalar, doktorlar veya internet hizmetlerimizin ve web sitelerimizin diğer kullanıcıları için zararlı bir şekilde kullanmak;

TheSocialMedwork hizmetleri aracılığıyla bilgilerini edindiğiniz kişilere istenmeyen ticari e-posta ('spam') iletmek;

TheSocialMedwork veya internet hizmetleri ve web sitelerinin diğer kullanıcılar için zararlı bir şekilde kullanmak, ya da üçüncü şahıslar için;

başkalarını tehdit etmek, aşağılamak, ayrımcılık etmek veya engellemek;

bilgisayar virüslerinin veya diğer zararlı bileşenleri içeren belgelerin yayılması.

Verileri İşleme

TheSocialMedwork hizmetlerinin kullanımı, TheSocialMedwork'ün Gizlilik Politikasına tabidir. TheSocialMedwork'ün hizmetlerine ilişkin verilerin işlenmesi, Veri Koruma Yasası ve ilgili ilgili mevzuata uygun olarak azami özenle gerçekleştirilir. TheSocialMedwork, müşteriler ve diğerleri tarafından sağlanan verileri işlediğinden, TheSocialMedwork, TheSocialMedwork hizmetleri aracılığıyla depolanan ve işlenen verilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti edemez.

Çevrimiçi sağlık piyasası web sitesine veri ekleyen Kullanıcı veya TheSocialMedwork tarafından yetkilendirilen herhangi bir kişi, verilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden sorumludur. Kullanıcı sadece veya online sağlık piyasası web sitesi veya TheSocialMedwork internet hizmetleri üzerinden doğru veri sağlamak zorundadır. TheSocialMedwork'ün hekimler, hastalar, bakım sağlayıcıları ve ilgili diğer kişiler için bir araç ve bilgi kaynağı olarak sunduğu hizmetler nedeniyle, hizmetler aracılığıyla kurgusal veya yanlış veri sağlanmasına izin verilmez.

Gizli -lik

Müşteri tarafından çevrimiçi sağlık topluluğu pazarı web sitesinin kamuya açık bölümlerine gönderilen veya örneğin bir blog veya forumda yerleştirilecek veriler gizli değildir. Bu verileri yayınlanmak üzere göndererek veya yayınlanmak üzere TheSocialMedwork'e bu verileri kullanma, yayınlama, değiştirme, çevirme veya kaldırma hakkını vermiş olursunuz. Sağladığınız tüm verilerle ilgili olarak, yetkili olduğunuza ve gerekirse ilgili diğer kişilerin iznini aldığınıza ve TheSocialMedwork'ü veya kullanıcılarını bu bağlamda üçüncü tarafların tüm iddialarına karşı korursunuz.

Müşterinin isteklere ilişkin TheSocialMedwork sağladığı veriler kesinlikle gizli olarak ele alınır ve yalnızca bir siparişi işlemek için kullanılır.

Verilere İlişkin Yasal Uyarı

Ne TheSocialMedwork ne de bağlı kuruluşları, ne de bu çevrimiçi sağlık topluluğu pazarı web sitesinin oluşturulmasında, üretilmesinde veya tesliminde yer alan herhangi bir taraf, sözleşmede, haksız fiilde (ihmal dahil) veya bu hizmetlerde yer alan bilgilere güvenmekten, bu hizmetlere erişimden, bu hizmetlerden yararlanamamaktan veya bu hizmetlerin kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya maliyetten sorumlu olmayacaktır. veya içeriğindeki herhangi bir hata veya ihmal. Bu sınırlama, bilgisayar ekipmanınıza, yazılımınıza veya verilerinize bulaşan virüslerin neden olduğu herhangi bir kayıp, hasar veya maliyeti içerir.

Web sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin ve kullanıcı tarafından oluşturulan verilerin kullanımı kullanıcının kendi riski altındadır. TheSocialMedwork herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak veri ekleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. TheSocialMedwork, hizmetlerine doğru ve güncel bilgiler eklemek için tüm makul çabayı gösterecektir. Müşteriler, TheSocialMedwork'ün doğru ve güncel bilgiler sunabilmek için başkalarının uzmanlığına da güvendiğini anlıyor. TheSocialMedwork, doğruluğu, para birimi, kalitesi, eksiksizliği veya amaca uygunluğu konusunda herhangi bir garanti, taahhüt veya beyan vermez. TheSocialMedwork, yasaların izin verdiği ölçüde açık veya zımni tüm garantileri reddedmektedir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Linkler

Hizmetler, TheSocialMedwork'ün kontrol edilemediği üçüncü şahıslar tarafından tutulan diğer web sitelerine bağlantılar veya referanslar içerebilir. Bu tür bağlantılar sadece bir kolaylık olarak sağlanmaktadır. Benzer şekilde, hizmetlere TheSocialMedwork'ün hiçbir denetimi nin olmadığı üçüncü taraf bağlantılarından erişilebilir. TheSocialMedwork, bu tür web sitelerinde yer alan herhangi bir bilginin doğruluğu, para birimi, kalitesi, bütünlüğü veya uygunluğu ile ilgili hiçbir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz ve bu bilgilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya maliyetten sorumlu değildir. Herhangi bir üçüncü taraf bağlantısının eklenmesi, TheSocialMedwork tarafından onaylandığı veya tavsiye edildiği anlamına gelmez.

Hak -ları

Fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, TheSocialMedwork hizmetlerinin içeriğine yönelik tüm haklar, materyali internet hizmetleri ve çevrimiçi sağlık piyasası web sitesi aracılığıyla kullanıma sunulan üçüncü şahıslar tarafından verilmedikçe, TheSocialMedwork ve bağlı kuruluşları tarafından düzenlenir. TheSocialMedwork internet hizmetlerinin içeriği ve online sağlık topluluğu pazar web sitesinin telif hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, TheSocialMedwork'ün ve tedarikçilerinin internet hizmetlerinin ve çevrimiçi sağlık topluluğu pazarı web sitesinin içeriğine ve bu içerik veya verilerin, kullanıcı da dahil olmak üzere, TheSocialMedwork veya tedarikçileri tarafından başka bir kişi tarafından düzenleme ürünü olup olmadığı yla ilgili olarak elde edilen verileri kabul eder.

Yukarıda açıkça izin verilmediği sürece, TheSocialMedwork'ün açık yazılı izni olmadan, bu web sitesinde veya herhangi bir bölümünde yer alan herhangi bir bilgi, metin veya belgeyi herhangi bir elektronik ortamda veya basılı kopyada kopyalanamaz, görüntüleyemez, indiremez, dağıtamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayınlanamaz veya yeniden aktaramazsınız. Ayrıca, TheSocialMedwork'ün adı ve logosu tescilli ticari markalardır ve TheSocialMedwork'ün yazılı izni olmadan kullanılamaz.

Ürün Satın Alma ve Sözleşme

TheSocialMedwork aracılığıyla ürün satın alırken, TheSocialMedwork'ün Genel hüküm ve koşulları geçerlidir. TheSocialMedwork, Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı'na kayıtlı 16258 G numaralı bir farmasötik toptan dağıtım lisansına sahiptir; bağımsız bir aracı lisansın yanı sıra, numara: 6730 BEM.

Satın alma sözleşmesi, TheSocialMedwork tarafından temsil edilen, talep edilen ürünü en iyi şekilde kaynaklanabilen müşteri (alıcı) ve ilgili ortak (satıcı) arasında yapılır. Satıcı, ürünlerin kalitesinden ve doğru teslimatdan sorumludur ve sorumludur. TheSocialMedwork alıcının ilgili kişisi.

TheSocialMedwork tarafından yapılan tüm teklifler, yazılı olarak bağlayıcı olarak açıkça belirtilmedikçe, zorunluluktan ve bağlayıcı değildir.

Müşteriler Müşteri Destek ekibi tarafından bir teklif talep ettikten sonra, belirli bir sözleşme için bir teklif sağlanacaktır. Müşteri teklifi e-posta yoluyla veya telefon yoluyla Müşteri Desteği'ne doğru kabul ettikten sonra, TheSocialMedwork ile müşteri arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapılmıştır. TheSocialMedwork, satın alma işlemini bir sipariş onayıyla onaylar. Şu andan itibaren müşteri sözleşmeden çekemez. Müşteri ödemeyi yapmak ve varsa reçete ve gerekli ithalat belgeleri gibi ilgili belgeleri TheSocialMedwork'e sağlamakla yükümlüdür.

Ödeme alındıktan sonra sipariş işlenecek ve Müşteriye bir fatura gönderilecektir.

Bazı durumlarda Müşteri, bir siparişin zamanında işlenmesi ve teslim edilmesi için belirli işlemlerin yapılması gerektiğinde sipariş tutarının% 10'u kadar iade edilmeyen bir depozito ödeme seçeneğine sahiptir. Bu depozito, Müşteri Desteği ve Kaynak Ekipleri tarafından ortaya çıkan masrafların zamanında bir ilacı tedarik etmesi için geri ödemektir. Müşteri Destek Ekibi, her durumda bu seçeneğin gerekli olup olmadığını size bildirir. Lütfen onun ürünün kaynağına sahip edebilme garantisi olmadığını unutmayın. Sadece %10 depozito ve satın alma bedelinin ödenmiş olması ve TheSocialMedwork'ün ürünü temin edemesi durumunda satın alma bedeli geri ödenecektir.

Sipariş işlendikten sonra ürün kaynaklı olacaktır. TheSocialMedwork, orijinal ürünü uygun ve yasal olarak gerekli durumda temin etmek ve nakliye ve ihracat için (AB dışında) kullanılabilir hale getirmekle sorumludur ve sorumludur. Kayıtlı bir toptancı distribütörü olarak TheSocialMedwork, İyi Dağıtım Uygulaması'nı taahhüt eder.

İthalatın ülke içinden yapılması gerektiğini ve alıcının sorumluluğundan kaynaklandığını lütfen unutmayın. Ancak TheSocialMedwork, yasal bir ithalatı işlemek için doğru bilgi ve belgeleri elde etmeyi destekler.

TheSocialMedwork, ürünlerdeki risk Müşteriye aktarıldıktan sonra (ürünün sınıra ihracatından ve varıştan sonra, gümrükten önce) yasal ve mevzuata uygunluk açısından herhangi bir yükümlülük veya yükümlülük kabul etmez. Müşteri bu hükümden kaynaklanan görevlerini yerine getirmezse, TheSocialMedwork ortaya çıkan herhangi bir yaralanma, kayıp veya hasarı geri ödemez veya başka bir ürünü yeniden sunmaz. TheSocialMedwork, Müşteri ile yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, ithalat kontrolleri, onay eksikliği, denetimler, gümrük vergileri veya ürünlerin Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye ithal edilmesiyle bağlantılı diğer durumlar sonucunda ürünlerin hurdaya çıkarılması, kaybolması, el konulması, imha edilmesi veya zarar görmesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Fiyat

Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, TheSocialMedwork tarafından tedarik edilecek bir ürünün fiyatı, TheSocialMedwork tarafından Euro olarak yayınlanan bu ürünün en son fiyatı olacaktır. Web sitesinde yayınlanan fiyatlar, taşıma ücreti (adlandırılmış hasta ücreti) ve nakliye gibi lojistik maliyetleri ve yasal Katma Değer Vergisi (veya eşdeğer yerel ve ulusal vergiler) ve diğer kamu vergileri hariçtir. Avrupa Birliği dışındaki gönderilerde, aksi belirtilmedikçe, fiyatlar özel harçlar ve ücretler ve diğer kamu vergileri dışındadır. Müşteri, teklifi kabul ettikten sonraki 14 gün içinde ödemeyi yapmakla yükümlüdür.

Teslimat Süreleri

Doğum süreleri istenen ilaca bağlıdır. TheSocialMedwork, alma süresi TheSocialMedwork'ün etkisinde olmadığından bağlayıcı olmayan teslim süresi tahmini yapar. TheSocialMedwork, içe aktarmayı desteklemek için gereken her şeyi yapar. Kaynak bulma süresi uzatırsa, hasta buna göre bilgilendirilecektir. Kaynak sağlama süresi TheSocialMedwork'ün sorumluluğu dışında olduğundan, TheSocialMedwork teslim süresini garanti etmez. Bununla birlikte, TheSocialMedwork hızlı kaynak kullanımı ve teslimat sağlamak için gereken her şeyi yapar.

İddialar ve Ürünlerin İadesi

TheSocialMedwork, bir müşteri tarafından herhangi bir satın alma işlemi bireysel kişisel ithalat temelinde yapıldığından hiçbir ürünü geri almaz. Bu, kaynaklı herhangi bir ilacın belirli bir hasta için özel olarak tahsis edileceğini anlamına gelir. Bu nedenle, TheSocialMedwork yasal olarak ilaçları geri almasına izin verilmez.

Talepler kusurlardan kaynaklanıyorsa, TheSocialMedwork keşfinden hemen sonra yazılı olarak bildirilecektir. Bu, [email protected] veya Müşteri Destek e-postamız aracılığıyla yapılabilir. Kusurun ambalajdan tespit edilebilmesi durumunda, bildirim 4 iş günü içinde gerçekleşecektir.

Tedarikçiye yönelik şartlar

TheSocialMedwork, müşterisi TheSocialMedwork tarafından verilen bir siparişi işledikten sonra, ürünü ortak tedarikçilerinden biriyle birlikte sağlar. Tedarikçi, ürünün orijinalliğinden, Genuity'liğinden ve doğru kalitesinden sorumludur ve sorumludur. Ortağın sorumluluğu, ürünün doğru durumunda nakliyeden de sorumlu olduğu ürünün nakliyesini de içerecektir. Ortak, (iddia edilen) kusurlu ürünler veya kalite şikayetleri ile ilgili herhangi bir iddiadan TheSocialMedwork'i tazmin edecek ve zararsız tutacaktır.

Modifikasyon ve Yönlendirme

TheSocialMedwork, çevrimiçi sağlık topluluğu pazarı web sitesindeki verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ürünlere, hizmetlere, süreçlere, diğer verilere, ticari adlara, ticari markalara, üreticilere, tedarikçilere veya diğer atamalara atıfta bulunulması, TheSocialMedwork tarafından açık veya örtülü onay, destek veya tavsiye anlamına gelmiyor.

Yürürlükteki Kanun

Bu şartlarda ve TheSocialMedwork'ün web sitesinin veya internet hizmetlerinin kullanımıyla ilgili her türlü yasal işlem veya konuda Lahey Hollandası yasaları geçerlidir. Lahey mahkemeleri, bu web sitesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar üzerinde münhasır yargı yetkisine sahiptir.

Kullanımın sona erdirilmesi

Bu hüküm ve koşullarda belirtilenlere bakılmaksızın, TheSocialMedwork, bildirimde bulunmayan ve kendi takdirine bağlı olarak, kullanıcının web sitesine veya hizmetlere gelecekteki erişimini ve kullanımını engelleme veya engelleme hakkını saklı tutar.