Null

Şartlar ve Koşullar

Sosyal girişim TheSocialMedwork (TSM) ve ilgili web sitesinin hizmeti bu şartlar ve koşullar altında sağlanmaktadır. Bu koşullar web sitesinin herhangi bir kullanımı nın yanı sıra TSM'nin, adı geçen hasta ilaçları ile ilgili genel sorularda müşterileri destekleme hizmetlerinin yanı sıra bu ilaçların satın alma (hep birlikte: hizmetler) satın almak için de geçerlidir.

TheSocialMedwork tarafından sağlanan hizmetleri kullanıyorsanız, bu hüküm ve koşulları otomatik olarak kabul etmiş olursunuz.

TheSocialMedwork'ün hizmetlerinin amacı

TheSocialMedwork hizmetleri hekimler, hastalar ve onlarla veya tedavi, bakım sağlayıcıları ve ilgili diğerleri ile ilgili olanlar için bir araç ve bilgi kaynağı olarak hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz aracılığıyla sağlanan bilgiler, nitelikli bir sağlık uzmanı ile bire bir ilişki yerine amaçlanmamıştır ve tıbbi tavsiye olarak tasarlanmamıştır. Bu bilgi ve bilgi paylaşımı olarak tasarlanmıştır. TheSocialMedwork, kullanıcıları ve müşterileri kendi araştırmalarına dayalı ve nitelikli bir sağlık uzmanıyla işbirliği içinde kendi bilgili sağlık kararlarını vermeye teşvik eder.

Kullanın

TheSocialMedwork'ün herhangi bir hizmetinden herhangi biri (aşağıdaki: müşteri) herhangi bir kullanıcı yasalara uygun hareket etmelidir.

TheSocialMedwork'ün web sitesi ve destek hizmeti ücretsizdir. Müşteri TheSocialMedwork üzerinden bir satın alma yapmak bir işlem ücreti (hasta hizmet ücreti adlı) oluşur.

Müşterinin, TheSocialMedwork'ten elde edilen bilgileri zaman zaman açıklayarak, ağlara entegrasyonu veya başka bir şekilde ifşa ettikten sonra da dahil olmak üzere herhangi bir biçimde çoğaltmasına veya satmasına izin verilmez. TheSocialMedwork hizmetlerinin içeriği, yalnızca ticari olmayan bireysel referanslar için kopyalanabilir ve tüm telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimleri korunur. Müşteri destek ekibi üyelerinin adları yayımlanamayabilir.

Kullanıcı her durumda aşağıdaki eylemlerden kaçınmalıdır:

hastalar, doktorlar veya internet hizmetlerimizin ve web sitelerimizin diğer kullanıcıları için zararlı bir şekilde kullanmak;

TheSocialMedwork hizmetleri aracılığıyla elde edeceğiniz kişilere istenmeyen ticari e-posta ('spam') iletmek;

TheSocialMedwork veya internet hizmetleri ve web sitelerinin diğer kullanıcılar için zararlı bir şekilde kullanmak, ya da üçüncü şahıslar için;

başkalarını tehdit etmek, aşağılamak, ayrımcılık etmek veya engellemek;

bilgisayar virüslerinin veya diğer zararlı bileşenleri içeren belgelerin yayılması.

Verileri İşleme

TheSocialMedwork hizmetlerinin kullanımı TheSocialMedwork Gizlilik Politikası'na tabidir. TheSocialMedwork hizmetleri ile ilgili verilerin işlenmesi, Veri Koruma Yasası ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilir. TheSocialMedwork, müşteriler ve başkaları tarafından sağlanan verileri işlediği için, TheSocialMedwork TheSocialMedwork hizmetleri aracılığıyla depolanan ve işlenen verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti edemez.

Çevrimiçi sağlık piyasası web sitesine veri ekleyen Kullanıcı veya TheSocialMedwork tarafından yetkilendirilen herhangi bir kişi, verilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden sorumludur. Kullanıcı sadece veya online sağlık piyasası web sitesi veya TheSocialMedwork internet hizmetleri üzerinden doğru veri sağlamak zorundadır. TheSocialMedwork'ün hekimler, hastalar, bakım sağlayıcıları ve ilgili diğer kişiler için bir araç ve bilgi kaynağı olarak sunduğu hizmetler nedeniyle, hizmetler aracılığıyla kurgusal veya yanlış veri sağlanmasına izin verilmez.

Gizli -lik

Müşteri tarafından çevrimiçi sağlık topluluğu pazarı web sitesinin kamuya açık bölümlerine gönderilen veya örneğin bir blog veya forumda yerleştirilecek veriler gizli değildir. Bu verileri yayınlanmak üzere göndererek veya yayınlanmak üzere TheSocialMedwork'e bu verileri kullanma, yayınlama, değiştirme, çevirme veya kaldırma hakkını vermiş olursunuz. Sağladığınız tüm verilerle ilgili olarak, yetkili olduğunuza ve gerekirse ilgili diğer kişilerin iznini aldığınıza ve TheSocialMedwork'ü veya kullanıcılarını bu bağlamda üçüncü tarafların tüm iddialarına karşı korursunuz.

Müşterinin isteklere ilişkin TheSocialMedwork sağladığı veriler kesinlikle gizli olarak ele alınır ve yalnızca bir siparişi işlemek için kullanılır.

Verilere İlişkin Yasal Uyarı

Ne TheSocialMedwork veya iştirakleri, ne de bu çevrimiçi sağlık topluluğu pazarı web sitesinin oluşturulması, üretilmesi veya sunulması ile ilgili taraflar, sözleşmede, haksız fiilde (ihmal dahil) veya bu hizmetlerde yer alan bilgilere güvenmekten, bu hizmetlere erişim, bunları kullanmama veya bu hizmetlerin içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklikten kaynaklanan her türlü kayıp, hasar veya maliyetten sorumlu tutulamaz. Bu sınırlama, bilgisayar donanımınıza, yazılımınıza veya verilerinize bulaşan virüslerin neden olduğu kayıp, hasar veya maliyeti içerir.

Hizmetlerin kullanımı ve web sitesi üzerinden sunulan kullanıcı tarafından oluşturulan veriler kullanıcının kendi riski altındadır. TheSocialMedwork, kendi takdirine bağlı olarak verileri herhangi bir zamanda ekleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. TheSocialMedwork, hizmetlerine doğru ve güncel bilgileri dahil etmek için tüm makul çabayı gösterecektir. Müşteri, TheSocialMedwork'ün doğru ve güncel bilgileri sunabilmek için başkalarının uzmanlığına da dayandığını anlar. TheSocialMedwork doğruluğu, para birimi, kalite, bütünlük veya amaç için uygunluk olarak herhangi bir garanti, taahhüt veya beyan verir. TheSocialMedwork, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde açık veya zımni tüm garantileri reddeder.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Linkler

Hizmetler, TheSocialMedwork'ün kontrol edilemediği üçüncü şahıslar tarafından tutulan diğer web sitelerine bağlantılar veya referanslar içerebilir. Bu tür bağlantılar sadece bir kolaylık olarak sağlanmaktadır. Benzer şekilde, hizmetlere TheSocialMedwork'ün hiçbir denetimi nin olmadığı üçüncü taraf bağlantılarından erişilebilir. TheSocialMedwork, bu tür web sitelerinde yer alan herhangi bir bilginin doğruluğu, para birimi, kalitesi, bütünlüğü veya uygunluğu ile ilgili hiçbir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz ve bu bilgilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya maliyetten sorumlu değildir. Herhangi bir üçüncü taraf bağlantısının eklenmesi, TheSocialMedwork tarafından onaylandığı veya tavsiye edildiği anlamına gelmez.

Hak -ları

Fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, TheSocialMedwork hizmetlerinin içeriğine yönelik tüm haklar, materyali internet hizmetleri ve çevrimiçi sağlık piyasası web sitesi aracılığıyla kullanıma sunulan üçüncü şahıslar tarafından verilmedikçe, TheSocialMedwork ve bağlı kuruluşları tarafından düzenlenir. TheSocialMedwork internet hizmetlerinin içeriği ve online sağlık topluluğu pazar web sitesinin telif hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, TheSocialMedwork'ün ve tedarikçilerinin internet hizmetlerinin ve çevrimiçi sağlık topluluğu pazarı web sitesinin içeriğine ve bu içerik veya verilerin, kullanıcı da dahil olmak üzere, TheSocialMedwork veya tedarikçileri tarafından başka bir kişi tarafından düzenleme ürünü olup olmadığı yla ilgili olarak elde edilen verileri kabul eder.

Yukarıda açıkça izin verilmedikçe, Bu web sitesinde veya herhangi bir bölümünde yer alan herhangi bir bilgiyi, metni veya belgeyi elektronik ortamda veya basılı kopyada kopyalayamaz, görüntülayamaz, indiremez, dağıtamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz veya yeniden gönderemez veya TheSocialMedwork'ün açık yazılı onayı olmadan buna dayalı herhangi bir türev çalışma oluşturamazsınız. Buna ek olarak, TheSocialMedwork'ün adı ve logosu tescilli ticari markalardır ve TheSocialMedwork'ün yazılı izni olmadan kullanılamaz.

Satın Alma Ürünleri

TheSocialMedwork ile ürün satın alırken, TheSocialMedwork'ün genel hüküm ve koşulları geçerlidir. TheSocialMedwork, Hollanda, Lahey Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı bağımsız aracı olarak görev yapmaktadır. Kayıt numarası: 6730 BEM. Satın alma sözleşmesi, talep edilen ürünü en iyi şekilde temin edebilen müşteri (alıcı) ve ilgili ortak (satıcı) arasında yapılır ve TheSocialMedwork tarafından temsil edilir. Satıcı, ürünlerin kalitesinden ve doğru teslimattan sorumludur. TheSocialMedwork alıcı için ilgili kişidir.

TheSocialMedwork tarafından yapılan tüm teklifler, yazılı olarak bağlayıcı olarak açıkça belirtilmedikçe, zorunluluktan ve bağlayıcı değildir.

TheSocialMedwork, ihracat da dahil olmak üzere satın alınan orijinal ürünü kaynak sağlamakla yükümlü ve yükümlüdür. İthalatın ülke içinden yapılması gerektiğini ve alıcının sorumluluğunda olduğunu lütfen unutmayın. TheSocialMedwork ancak yasal bir ithalat işlemek için doğru bilgi ve belgeleri elde destekler.

Sözleşme Nin Yürütülmesi

Bir müşteri Müşteri Destek ekibi tarafından bir teklif istedikten sonra, belirli bir sözleşme için bir teklif verilecektir. Müşteri teklifi e-posta yoluyla veya telefonla Müşteri Desteği'ne doğru kabul ettikten sonra TheSocialMedwork ile müşteri arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapılmıştır. TheSocialMedwork bir fatura/sipariş onayı ile satın alma onaylar. Şu andan itibaren müşteri sözleşmeden cayamaz. Müşteri, ödemeyi yapmak ve varsa reçete ve gerekli ithalat belgeleri gibi ilgili belgeleri ile TheSocialMedwork sağlamakla yükümlüdür.

Müşteri ilacın ithalatından sorumludur. TheSocialMedwork, ürünlerdeki risk Müşteri'ye aktarıldıktan sonra yasal ve mevzuata uygunluk açısından hiçbir yükümlülük veya yükümlülük kabul etmez. Müşteri bu hükümden doğan görevlerini yerine getirmezse, ortaya çıkan herhangi bir yaralanma, kayıp veya hasar için TheSocialMedwork telafi etmek le yükümlüdür. Müşteri ile yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, TheSocialMedwork ithalat kontrolleri, onay eksikliği, denetimler, gümrük vergileri veya Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye ürünlerin ihracatı ile ilgili diğer koşullar sonucunda ürünlerin hurdaya çıkarılması, kaybolması, el konulması, imha sı veya zarar lanması ndan sorumlu değildir.

TheSocialMedwork, ilacın uygun ve gerekli koşuluyla, kararlaştırılan hedefe gerçek ilacın teslim edilmesinden sorumludur.

Fiyat

Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, TheSocialMedwork tarafından temin edilecek bir ürünün fiyatı, TheSocialMedwork tarafından Euro cinsinden yayınlanan bu ürünün en son fiyatı olacaktır. Web sitesinde yayınlanan fiyatlar, taşıma ücreti (hasta hizmet bedeli olarak adlandırılır) ve nakliye ve yasal Katma Değer Vergisi (veya eşdeğer yerel ve ulusal vergiler) ve diğer kamu vergileri hariç tir. Aksi belirtilmedikçe, Avrupa Birliği dışındaki gönderilerde fiyatlar gümrük vergileri ve harçları ile diğer kamu vergilerinden müstesnadır. Müşteri, ödemeyi teklifi kabul ettikten sonra 14 gün içinde yapmakla yükümlüdür. Bundan sonra TheSocialMedwork meydana durumunda fiyat sapmaları ücret hakkına sahiptir.

Teslimat Süreleri

Teslimat süreleri istenen ilaca bağlıdır. TheSocialMedwork, ithalat süresi TheSocialMedwork'ün etkisinde olmadığından bağlayıcı olmayan teslimat süresinin bir tahminini yapar. TheSocialMedwork ithalat desteklemek için gerekli her şeyi yapar. İlaç, ödeme makbuzu üzerine 6 hafta içinde ithal edilememesi (kaynaktan temin edilmiş olması halinde hasta sözleşmeden çekilebilir. Kaynak kullanım süresinin uzatılması durumunda hasta buna göre bilgilendirilir. TheSocialMedwork gecikmeden sorumlu değildir ve TheSocialMedwork etkisi olmadığı sürece gecikmeden kaynaklanan herhangi bir hasar için ücretlendirilemez.

Mücbir Sebep

Mücbir sebepler durumunda (TheSocialMedwork etkisiolmayan nedenler) gibi ilaç sıkıntısı geçici veya kesinlikle TheSocialMedwork sağlamak için kullanılamazyol zararlı tutulamaz ve sipariş iptal etmek için izin verilir. İşlem ücreti de dahil olmak üzere satın alma fiyatı iade edilecektir.

İddialar ve Ürünlerin İadesi

Bir müşteri tarafından herhangi bir satın alma bireysel kişisel ithalat bazında yapılır beri TheSocialMedwork herhangi bir ürün geri almaz. Bu da, kaynaklı herhangi bir ilacın belirli bir hasta için özel olarak tahsis edileceği anlamına gelir. Bu nedenle, TheSocialMedwork geri ilaç almak için izin verilmez./

Kusurları ortaya çıkarsa TheSocialMedwork bunların keşfinden hemen sonra yazılı olarak bildirilir. Arızanın ambalajdan tespit edilebilmesi halinde bildirim 4 iş günü içinde yapılacaktır.

Tedarikçiye yönelik şartlar

TheSocialMedwork, müşterisi TheSocialMedwork tarafından verilen bir siparişi işledikten sonra ürünü ortak tedarikçilerinden biriyle birlikte sağlar. Tedarikçi, ürünün orijinalliği, genuity ve doğru kalitesinden sorumludur. Ortağın sorumluluğu, ürünün doğru durumda nakliyesi için de sorumlu olduğu ürünün nakliyesini de kapsayacaktır. Ortak tazmin edecek ve (iddia edilen) kusur ürünleri veya kalite şikayetleri ile ilgili herhangi bir iddialardan TheSocialMedwork zararsız tutun.

Modifikasyon ve Yönlendirme

TheSocialMedwork, çevrimiçi sağlık topluluğu pazarı web sitesindeki verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ürünlere, hizmetlere, süreçlere, diğer verilere, ticari adlara, ticari markalara, üreticilere, tedarikçilere veya diğer atamalara atıfta bulunulması, TheSocialMedwork tarafından açık veya örtülü onay, destek veya tavsiye anlamına gelmiyor.

Yürürlükteki Kanun

Bu şartlarda ve TheSocialMedwork'ün web sitesinin veya internet hizmetlerinin kullanımıyla ilgili her türlü yasal işlem veya konuda Lahey Hollandası yasaları geçerlidir. Lahey mahkemeleri, bu web sitesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar üzerinde münhasır yargı yetkisine sahiptir.

Kullanımın sona erdirilmesi

Bu hüküm ve koşullarda belirtilenlere bakılmaksızın, TheSocialMedwork, kullanıcının web sitesine veya hizmetlerine gelecekte erişimini ve web sitesini kullanmasını engelleme veya engelleme hakkını, önceden haber vermeksizin ve kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.